जागतिक परिचारिका दिवस

जागतिक परिचारिका दिना निमित्त सर्व परिचारिकांचे हार्दिक अभिनंदन व शुभेच्छा … !!!
💐💐💐👍

– सेंट जाॅर्जेस रूग्णालय, मुंबई. ४०० ००१.