वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने “स्वच्छ मुख अभियान” राबविण्यात येत आहे.